Partners

Smart Sourcing werkt ook samen met partners om gedeelde kennis en ervaring breder in te zetten. Deze samenwerking uit zich in verschillende vormen.

Van workshops en kennissessies tot gezamenlijke inzet op projecten waarbij de verschillende expertises optimaal tot hun recht komen